free
Read
Земля
Cоціально-психологічна повість Ольги Кобилянської про селянство. Поклавши в основу твору дійсні факти, письменниця створила глибоко індивідуалізовані образи селян, усім своїм єством пов'язаних із землею-годувальницею.
Impression
Add to shelf
Already read
360 printed pages
Безкоштовно
QuotesAll
Оля Михайлова
Оля Михайловаhas quotedlast year
Її ви­со­ка стать дер­жа­ла­ся вправді завсіди пря­мо, мов сос­на, по її певній ході й по пос­таві, тро­хи штивній, мож­на її бу­ло вмить між інши­ми відрізни­ти, од­нак її гар­не ко­лись об­лич­чя пос­таріло­ся пе­ред­час­но. Між гост­ро за­ри­со­ва­ни­ми, ви­со­ко підня­ти­ми чор­ни­ми бро­ва­ми за­ри­лись хмарні зморш­ки, що не виг­лад­жу­ва­ли­ся ніко­ли, її очі ди­ви­ли­ся май­же все по­ну­рим, за­жу­ре­ним пог­ля­дом, а ко­ло уст за­ри­су­ва­ла­ся гли­бо­ка лінія бо­лю.
Жура гну­ла її до­до­лу.
EasternUkrainian
EasternUkrainianhas quoted2 years ago
Доки мені бог сил дасть і доки буду жити, буду робити. Бог сам покличе нас уже, аби ми відпочили. Наша доля — працювати, тому що й відпочинок наш потім без кінця.
Valeria Sokolova
Valeria Sokolovahas quoted3 years ago
У дворі навчилася вона й бачила не одно; навчилася кращого ладу і тоншого способу ґаздування, і наслідки того кидалися кожному в очі, хто лише вступав у її гарне обійстя. Але Докія не була щаслива. Її висока стать держалася вправді завсіди прямо, мов сосна, по її певній ході й по поставі, трохи штивній, можна її було вмить між іншими відрізнити, однак її гарне колись
Anastasiya Tkach
Anastasiya Tkachhas quoted3 years ago
Восени мала Парасинка закінчити шістнадцятий рік. Походила ростом на матір, вибуяла, мов пальма, вгору, але, зрештою, була ще нерозвинена. її члени були худі, майже хлоп'ячі, її лице дитиняче й вузеньке і без ясного виразу.
Oksana Yarchak
Oksana Yarchakhas quoted4 years ago
я нічого іншого в світі не бажав собі, як вашу Парасинку для свого Михайла! Вона буде така, як ви! Добра й чесна ґаздиня! Усяку роботу знає і лад тримає у хаті. А хата в неї, як та біла стіна. Наші поля граничать з собою, становлять одну рівнину, їх сила однака.
On the bookshelvesAll

Mariana Ko

Українська класика

Karolina Yakymenko

ЗНО 2017

Nata Dyatchenko

Укр лит

Юля Пименова

Книги

Related booksAll
Related booksAll
Ольга Кобилянська
Ца­рiвна

Ольга Кобилянська

Українська мала проза XX століття: Антологія. Упорядник Віра Агеєва

Ольга Кобилянська

Апостол черні

Ольга Кобилянська

Лист засудженого на смерть вояка до своєї жінки

On the bookshelvesAll

Українська класика

ЗНО 2017

Укр лит

Don’t give a book.
Give a library.