ANTIUTOPYIA

Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynov
6Books69Followers
Bədii ədəbiyyatın janrıdır. Orada cəmiyyət və dövlətlərdə tərəqqinin neqativ tendensiyaları təsvir olunur. Antiutopiya utopiyanın tamamilə əksidir. Mahiyyət baxımından olduqca düşündürücü, fəlsəfi yükü çox janr olan antiutopiya bədii ədəbiyyata kifayət qədər dəyərli nümunələr bəxş etmişdir.
Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynovadded a book to the bookshelfANTIUTOPYIA4 years ago
Golding adi "uşaqlıq" anlamının digər tərəfin göstərdi. Kitabın əsas “ağır” hissəsi odurki, təsir altına düşmə, azğınlıq, əsassız qəddarlıq simvolu – uşaqlardı. Hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan bir insan necə qəddar və amansız ola bildiyini bu antiutopia əks etdirir.
Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynovadded a book to the bookshelfANTIUTOPYIA5 years ago
Insan ömrünü idarə edən tale, tale ilə qəh­rə­man arasında konflikt-oyun Nabokov nəs­rinin “Lolita” əsas mövzusudur. Tən­qidçilərin ifrat estetizmdə suçladığı Nabokov nəsri üçün avtobioqrafizm oyunu, keç­miş­dən bu günə və ya əksinə keçidlər, “itirilmiş cən­nət” – Rusiya obrazı (bəzən yazıçını gerçək Rusiyaya biganəlikdə də gü­nahlandırıblar) səciyyəvidir.
Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynovadded a book to the bookshelfANTIUTOPYIA5 years ago
Nəyə 451 dərəcə faranheyt?
451 dərəcə faranheyt — bu, kağızın alışdığı və yanmağa başladığı temperaturdu. Yanan kağızlarsa, sadəcə kağız deyil, məhv olan fikirlərdi. Məhv olan düşüncələrdi. Düşünən insanlığın külləri. Mühakimə edən insanların son nəfəsi. Robotlaşmanın təməli…
Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynovadded a book to the bookshelfANTIUTOPYIA5 years ago
1930-cu ildə Andrey Platonov tərəfindən yazılmış anti-utopik roman, sosial əhvalat, Sovet İttifaqının "ilk beş illik plan"-nına qarşı ağır satira. Andrey Platonovun əsərləri yazıçı həyatda olarkən yüksək qiymətləndirilməyib : onlar ideoloji tənqidə məruz qalıb. Əsərlərinin bir çox hissəsi yalnız onun ölümündən sonra nəşr edilmişdir.
Kotlavan, Andrey Platonov
Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynovadded a book to the bookshelfANTIUTOPYIA5 years ago
“Sallaqxana N-5” bütün zamanların ingiliscə yazılmış 100 ən yaxşı romanından biri hesab edilir. Kitabın çağından çox keçməmiş “Sallaqxana N-5” romanı “zərərli kitablar” siyahısına düşdü və bütün məktəb kitabxanalarından yığışdırıldı. Şimali Dakotada onun kitablarını tonqala atıb yandırdılar. Vonnequtun ironiyası burda da işə düşdü : “Mən yeniyetmə olanda insanları yandırırdılar, indi isə kitabları yandırırlar. Zərər yoxdur – bu da inkişafdır.”
Sallaqxana, Kurt Vonnegut
Mohtasham Huseynov
Mohtasham Huseynovadded a book to the bookshelfANTIUTOPYIA5 years ago
2009-cu ildə "The Times" qəzeti "1984"-ü son 60 il ərzində yaradılmış 60 ən yaxşı kitab siyahısına daxil etmiş, "Newsweek" jurnalı isə romanı bəşəriyyət tarixində ikinci ən yaxşı kitab adlandırmışdır.
"1984" romanı BBC-nin 200 ən yaxşı kitab siyahısında səkkizinci yeri tutur.
1984, Corc Oruel
Corc Oruel
1984
  • 1.3K
  • 297
  • 41
  • 79
az
Books
bookmate icon
One fee. Stacks of books
You don’t just buy a book, you buy an entire library… for the same price!
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)