da
Books
Lars Bo Hansen,Steen Ernland

Den aktive bestyrelse

  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  er i øvrigt også konklusionen fra Association of Insolvency and Restructuring Advisors i USA
  . Deres tal viser, at 52 pct. af årsagerne til virksomhedskonkurser er rent interne. Hvorimod kun 9 pct. af årsagerne bunder i rene eksterne hændelser eller decideret sort uheld.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Konsulentfirmaet McKinsey har spurgt topledelser, hvordan de selv vurderer deres evne til at træffe gode beslutninger. 72 pct. svarer, at de i bedste fald træffer gode beslutninger halvdelen af gangene, og at de dårlige beslutninger primært skyldes, at deres beslutningsproces ikke er god nok.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  de fleste virksomheder er der 50 pct. af problemstillingerne, hvor man ikke skal bruge meget tid, idet man kan „låne“ idéer fra andre virksomheder. Således kan man fokusere på fire-fem ting, der virkelig skaber værdi for virksomhederne.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  IMD Business School
  estimerer, at en fejlrekruttering af en CEO kan koste 7-15 gange den pågældendes årsløn.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  omkring 40 pct. af nye topledere ikke længere er i jobbet efter de første 18 måneder
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Den dygtige bestyrelsesformand er opmærksom på dette tidsmæssige forventningsgap
  for CEO’ens performance. Formanden arbejder derfor bevidst med at hjælpe den nye CEO med at nå fuld værdiskabelse så tidligt som muligt i et tæt og proaktivt samarbejde. Denne indsats vil gøre det lettere for CEO’en og vil kunne reducere tiden til break-even
  i CEO’ens værdiskabelse med op til 40 pct. Men det vil stadig tage mere end 100 dage at nå toppræstationsniveauet for CEO’en.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Bestyrelsens forventninger er normalt, at det tager tre-fire måneder at nå fuld produktivitet – altså de berømte første 100 dage
  . Men internationale undersøgelser foretaget af bl.a. Michael D. Watkins
  fra IMD Business School
  viser, at det snarere tager 9-18 måneder
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  undersøgelse af 40 store danske virksomheder refereret i Jyllands-Posten
  konkluderer, at bestyrelsen i 65 pct. af disse virksomheder ikke kender virksomhedens fem største talenter
  og i øvrigt heller ikke stiller specifikke krav til talentarbejdet.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Samtidig viser undersøgelsen, at mere end 50 pct. af bestyrelserne fremover forventer at bruge mere tid på at forstå risiko.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  konkluderer i deres rapport Bestyrelsesarbejde i Danmark, at mere end en tredjedel af alle bestyrelsesmedlemmer mener, at der bør være en klarere fordeling mellem bestyrelsen og dens komitéer med hensyn til, hvem der har ansvar for risikovurdering.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Deloittes undersøgelse konkluderer, at to tredjedele af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer antager, at CFO’en bruger mindre end 25 pct. af sin tid på risikostyring, mens kun ca. 50 pct. af CFO’erne selv angiver et så beskedent tidsforbrug.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Bain & Companys undersøgelser har vist, at 80 pct. af alle ledere mener, at deres virksomheds produkter
  er unikke, mens kun 8 pct. af kunderne er enige i dette
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Ifølge den regel genererer halvdelen af virksomhedens produkter, kunder og ledelsestid 95 pct. af al værdiskabelse i virksomheden. Det betyder så, at resten af virksomheden kun skaber 5 pct. (og måske endda for nogle aktiviteters vedkommende negativ) værdi.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  80 pct. af en leders værdiskabelse genereres fra 20 pct. eller mindre af hans eller hendes tid.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  McKinseys undersøgelser viser, at omkring 50 pct. af forskellene i finansiel resultatskabelse (målt på langt sigt) hos virksomheder skyldes „organisatorisk helbred“ – hvilket gælder, uanset om virksomheder
  sammenlignes på tværs af forretningsområder, produkter, fabrikker eller lande.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  I de fleste bestyrelser bruges 80 pct. af tiden på formalia
  og administration i stedet for at bruge 80-90 pct. af tiden på rigtig forretningsmæssig værdiskabelse.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  hvert fald konkluderede en undersøgelse fra University of Southern California
  og konsulentfirmaet Heidrick & Struggles
  , at 90 pct. af bestyrelsesmedlemmer mente, at deres bestyrelse tilfører meget værdi. Det står i kontrast til, at kun 20 pct. af de adspurgte administrerende direktører mente, at deres bestyrelse var værdiskabende på et acceptabelt niveau
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  undersøgelse fra PwC
  konkluderede, at 35 pct. af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer syntes, at nogle af de andre medlemmer i deres bestyrelse burde udskiftes på grund af alder, manglende viden eller for lidt forberedelse til møderne.
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Netop sammenhængskraften blandt medlemmerne er nøglen til mere værdiskabelse i bestyrelsen. Effekten af sammenhængskraften for en gruppe af mennesker er dokumenteret i Ben Lyttletons
  bog Edge – What Business Can Learn From Football. I bogen fremhæver Lyttleton, at sammenhængskraft kan give 30-40 pct. mere værdiskabelse, når mennesker skal løse opgaver i en gruppe
  Arne Okkenhaug Rathehas quoted5 months ago
  Forenklet sagt vil et menigt bestyrelsesmedlem med tre bestyrelsesposter i børsnoterede danske selskaber (fra smallcap
  - til C25-selskaber) have et årligt basishonorar på 0,5-1,5 mio. kr. og typisk ikke deltage i nogen incitamentsprogrammer.

  I Danmark skal man have formandsposter
  i store virksomheder, for at det indtjeningsmæssigt kan blive interessant for en administrerende direktør at forfølge en professionel bestyrelseskarriere.

  VAGN SØRENSEN

  I mindre og mellemstore danske private (ikke kapitalfondsejede) virksomheder vil et menigt bestyrelsesmedlem med tre bestyrelsesposter have en årsindkomst på 150.000-450.000 kr., hvilket svarer til 50.000-150.000 kr. per bestyrelsespost,
  afhængigt af medlemmets netværk
  og kompetencer, samt om det forventes, at der også arbejdes og er kontakt mellem møderne.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)