Related booksAll
Хорхе Луис Борхес
Док­трина цик­лов

Хорхе Луис Борхес

Доктрина циклов

Хорхе Луис Борхес

Лики одной легенды

Хорхе Луис Борхес
Ло­ги­че­ская ма­шина Рай­мунда Лул­лия

Хорхе Луис Борхес

Логическая машина Раймунда Луллия

Хорхе Луис Борхес
Де­ла­тель

Хорхе Луис Борхес

М. Дэвидсон «Спор о свободе воли»

Хорхе Луис Борхес

Поиски Аверроэса

Хорхе Луис Борхес
Пре­ди­сло­вие к книге «По­хвала тени»

Хорхе Луис Борхес

Предисловие к книге «Похвала тени»

Don’t give a book.
Give a library.