Quotes from “Min mor var besat” by Peter Øvig Knudsen

„Det er en fantastisk bog, netop i forhold til vores diskussion om mor, opdagede jeg i sidste uge. Helmuth Friis skriver, at synden hverken har noget med sex eller alkohol eller løgn at gøre. Synden er ikke at tage livet alvorligt. Synden er ikke at se livet som en gave og ikke at værne om den gave. Synden er at give op. Et af kapitlerne hedder simpelthen, ‘Synden er glædesløsheden’. Og glædesløsheden er også en form for egocentricitet.“
„Det er en god bog.
Ensomheden er den niårige dreng, som sidder i Svanestolen ved vinduerne i stuen og inden i sig har en udefinerlig, men næsten uudholdelig følelse af ulykkelighed, som han ikke forstår, hvor kommer fra – men som han ikke tør fortælle nogen om. Derfor er han helt alene med den.

I dag kan den 55-årige mærke, hvad der føles som præcis den samme ulykkelighed indeni, men selv om jeg i dag kan fortælle om den til i hvert fald et par af mine nærmeste, hænger ensomhedsfølelsen ved.“
psykoser i virkeligheden var „en sund reaktion på et sygt samfund“. I stedet skulle den psykotiske støttes i sin „rejse gennem galskaben“ og i at erhverve de nye erkendelser, som rejsen ville kaste af sig.
bebrejdede dig, at du forsvandt, ja, simpelthen at du blev voksen.
nye identitet fjernede ikke med ét slag den indre ulykkelighed, men den gav mig mulighed for at overvinde handlingslammelsen, og for første gang oplevede jeg at kunne gå i samspil med mennesker i verden udenfor.

På samme tid
Udefra set en dreng på otte-ni-ti år, som i en næsten kontemplativ ro hviler blikket på blomstrende røde roser, æbletræer eller mejser og gråspurve på foderbrættet. Inden i ham skriger en ubærlig ulykkelighed, som han ikke forstår og ikke kan sætte ord på.
kunne ikke vise sårbarhed eller usikkerhed som barn, men lukkede mig i stedet, og jeg har brugt årtier af mit voksne liv på at kæmpe for at finde tilbage til åbenheden. Mine børn har nok været de bedste til at hjælpe mig med at få åbnet hjertet igen.
fortolker det sådan, at hun ikke havde lyst til på nogen måde at være ressourcestærk og i stand til at træffe sine egne valg og agere som et selvstændigt voksent menneske. Fordi det ville ødelægge hendes mulighed for at blive i den ansvarsfri offerrolle.
Men min vens tilstand var tilsyneladende alvorlig nok til at ramme ned i det afgørende eksistentielle spørgsmål, som Albert Camus i sin bog Sisyfosmyten kaldte det eneste filosofiske problem, nemlig selvmordet.
„Ja,“ svarede Mette, som straks indså, at det var kernen i legen. „Barnet, mig, var nødt til at hente næring hos sin mor,“ skriver hun i mailen, „men udsatte sig dermed for en farefuld færd, for hun kunne når som helst blive ramt af et depressivt, ulykkeligt, mørkt, hårdt udtryk i sin mors ansigt.“
Mor havde monopol
At jeg ikke fik lov til at være barn
Som sekstenårig skrev jeg i min dagbog, at jeg skulle være stærk, ‘også så jeg kan klare mors depressioner’.
Allerede næste dag, da vi skal møde min mors psykolog, er humøret dog tungere.
Over morgenmaden forklarer jeg Poul, at jeg har mødt psykologen helt tilfældigt nogle måneder tidligere, inden min depression satte ind. Janne og jeg havde overnattet på Dragsholm Slot, og næste formiddag henvendte Bente Hjorth Madsen sig til mig i lobbyen og fortalte, at hun havde haft min mor som patient, både i gruppeforløb og til individuelle samtaler på Psykiatrisk Hospital i Risskov tilbage i 80’erne.
Da jeg senere på sommeren modtog min mors journal fra hospitalet, viste den sig også at indeholde enkelte uddrag fra Bente Hjorth Madsens notater. Og de gav et noget andet billede af min mor, end det jeg sædvanligvis har set for mig.
bliver begejstret for idéen om at få spejlingen af min mors læges mor med i min bog, men efter at Brockelmann har konsulteret Lægeforeningens jurister, som finder det helt udelukket, at en læge kan tale offentligt om en nok så afdød patient, mødes vi under den forudsætning, at vi ikke sammenligner, men kun taler til båndoptageren om hans mor.
, som for første gang ikke lige ville falde på plads, eller fra vores midaldrende 56 år og en forvirrende udsigt til døden.
Min egen mor var død et par år inden, og Peters mor et års tid tidligere. Kriser som kunne håndteres, altså noget man kunne diskutere, undersøge og forsøge at acceptere. Desillusioner, noget der ikke blev, som man troede. Men min vens tilstand var tilsynela
Jeg har altid undret mig over, hvorfor far blev hos dig, men måske skyldtes det en form for forpligtelse, som far følte over for dig, den syge, og måske er den forpligtelse en del af kærlighedens dybeste væsen, som vi i senere generationer er begyndt at forsømme.
Ligesom jeg får øje på en kraftfuld kærlighedshistorie, nemlig den mellem dig og far, som jeg hidtil kun har haft skepsis over for. Jeg har altid undret mig over, hvorfor far blev hos dig, men måske skyldtes det en form for forpligtelse, som far følte over for dig, den syge, og måske er den forpligtelse en del af kærlighedens dybeste væsen, som vi i senere generationer er begyndt at forsømme
Fra et vist stadium er depressionen som en vejtromle. Den kører meget langsomt fremad, men den er nærmest umulig at standse.“
Netop
Mette svarer med et citat fra den tyske teolog Jürgen Moltmann: „Hvad de gamle munke søgte for at finde Gud, er hvad moderne mennesker flygter fra: Ensomhed, tomhed, stilhed, meningsløshed.“
Hun
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)