bookmate game
sr

Horhe Luis Borhes

  lexydimhas quoted2 years ago
  pomislih da nema ničeg neuhvatljivijeg od novca, budući da je, strogo uzev, svaki novčić (recimo, novčić od dvadeset sentava) prava riznica budućih mogućnosti. Novac je apstraktan, ponavljao sam, novac je buduće vreme. Može biti veče na ivici grada, može biti Bramsova muzika, može biti ova ili ona mapa, može biti šah, može biti kafa, može biti Epiktetove izreke koje uče kako se prezire zlato; on je Protej nestalniji od Prometeja sa ostrva Farosa. On je nepredvidljivo Bergsonovo vreme, a ne postojano vreme islama ili stoikâ. Deterministi poriču da na svetu postoji i jedan jedini postupak koji je mogućan, id est postupak koji se mogao dogoditi; novčić je simbol naše slobodne volje
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  pozivao na Plinija Mlađeg, po kome ne postoji tako loša knjiga da u sebi ne bi sadržala i nešto dobro
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  – Majstore, provozaćemo se gradom. Vozite nas kud hoćete.
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  Osetio sam ono što osećamo kad neko umre: tužnu, premda već beskorisnu svest da nas ne bi ništa koštalo da smo se lepše ponašali.
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  Čovek zaboravlja da je mrtvac koji razgovara s mrtvima
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  Iz dna duše su mu nedostajali prijatelji, a znao je, bez gorčine, da on njima ne nedostaje, s obzirom na svoju nesavladivu uzdržanost.
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  Kao strasnom čitaocu novina, bilo mu je teško da se odrekne tih muzeja kratkotrajnih malenkosti
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  Poneo se kao kukavica, ali znao je da on to nije. Sporim korakom se vratio kući
  Bora Isailovichas quoted2 years ago
  sam Borhes, više nego beskonačan pisac, šta god to značilo, bio je beskonačan čitalac
  Stefan Koncepthas quotedlast year
  Odasvud mu se javi glas: „Vreme za rad ti je dodeljeno.“ Hladik se tad probudi.

  Setio se da ljudski snovi pripadaju Bogu i da je Majmonid napisao da su božanske one reči koje u snu čujemo razgovetno i jasno, ne znajući ko ih je izgovorio.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)