bookmate game

Bjanka Picorno

 • radmila dimichas quoted2 years ago
  Znao sam španski, jer sam rođen na Kubi, i francuski, koji se govorio u kući mojih gospodara. Ali na Jamajci se govori engleski, koji je tada za mene bio nepoznat jezik. Tako da tu nisam mogao da budem
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  Imati ljubavnicu, naložnicu
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  jednako je nečasno kao kupiti robinju. Na kraju biste me smatrali manje vrednim bićem i počeli biste da me prezirete. U svakom slučaju, ja nisam na prodaju. Zahvaljujući svom poslu svake godine zaradim četiri hiljade franaka koji su mi dovoljni za dostojanstven život, premda bez luksuza koji
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  Ako bi se sve osobe koje su zbog nečeg propatile iskaljivale na drugima zbog svojih nekadašnjih patnji, šta bi tek mi robovi smeli da radimo?“ – primetio
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  Nedostaje mi toplota, svetlost, boje, muzika“, odgovorio je Tusen. „Ali mi ne nedostaje život koji sam vodio na Kubi ili na Jamajci. Ne nedostaju mi moji nekadašnji
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  snežnog popodneva! Kao da se neki novi svet raskrilio pred njom, izašavši iz stranica
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  imaju svoje dostojanstvo i da ne treba da prihvataju poklon ako ne mogu da ga uzvrate. I tako je digla glavu, obrisala suze rukavom nove
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  Francusku uz bezbroj avantura i opasnosti, i izmerili su dužinu tog meridijana. Zatim su ga podelili na četrdeset miliona jednakih delova. Četrdeset miliona, možete li da zamislite! Nova univerzalna mera je četrdesetmilioniti deo zemljinog meridijana. Nazvali su je „metar“ jer su oba geografa bili obožavaoci grčkog pesnika
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  suviše kratko vreme da posedujemo one koje volimo! Suviše kratko vreme da ih ožalimo kada ih izgubimo.“
 • radmila dimichas quoted2 years ago
  poklonila mojoj gospodarici.“
  „Da čujemo“, rekao je stari
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)