Sad Girls, Lang Leav
Books
Lang Leav

Sad Girls

Read
Mae-Shen Leopardess
Mae-Shen Leopardesshas quoted2 years ago
“Anxiety is a tricky thing, honey. It’s kind of like the weather, you know? You can have a whole lot of blue skies, then all of a sudden, it goes El fucking Niño on you.”
fofozo
fofozohas quoted3 years ago
Black is a shade—one that holds its presence in every gradation of gray, departing only with its transition into white
yuan xyveruous heimat
yuan xyveruous heimathas quoted2 years ago
“I used to think people were like lighthouses. That they were there to protect you. But they’re not. People are like whirlpools. They pull you in; they drag you under. You have to work so hard just to keep your head above water.”
thebookishome
thebookishomehas quoted2 years ago
At times, the scenarios I pictured were so graphic they left me wondering whether, perhaps, there is another version of me somewhere that has lived it. Maybe we slip in and out of alternate worlds through our minds and our imaginations, picking up scar tissue from other dimensions.
fofozo
fofozohas quoted3 years ago
But you can’t make people listen. They have to come round in their own time
S
Shas quotedlast year
“It’s amazing what people create using their pain. Work that is touched by melancholy has its own unique beauty. Even the word ‘melancholy’ is pretty, the way it rolls on your tongue. I think sadness adds something to literature that is unique. It’s an ingredient like …” I thought for a moment. “Like salt. Salt has that power to completely transform a dish. I think sadness has that same transformative effect in literature.”
chezka
chezkahas quoted2 years ago
“It’s almost like there was only an up and down before him, but now I have discovered you can also go sideways too.
Karina Romero
Karina Romerohas quoted2 years ago
the lie formed a life of its own. It became an evil presence, a curse.
beapamplona
beapamplonahas quoted3 years ago
Perhaps I had wanted to create some kind of commotion, something to break the monotony.
Մարիամ Հարությունյան
Մարիամ Հարությունյանhas quoted7 months ago
Death, like fiction, is brutal in its symmetry. Take this story and strip it down—all the way back—until you are left with two points. Two dots on a vast, blank canvas, separated by a sea of white. Here, we have come to the first point, where the bath is drawn and the hand is reaching for the razor blade. I will meet you at the next, by the axle of a screaming wheel, the revolution of a clock, the closing of an orbit.

One

I was three weeks shy of turning eighteen when I was struck with the cruel affliction of anxiety. It came in the form of a panic attack, seemingly from nowhere—a bolt from the blue. Like a thunderclap in my chest, an icy river down the length of my spine. Terror and confusion clawed at the edges of my brain as I clutched fistfuls of the sweat-soaked bedsheets I had slept fitfully in, just moments before. As my mind struggled to comprehend this new and frightful development, there was a dim thought that echoed through the midst of my blind panic. It told me, with a chilling certainty, that nothing would ever be the same again.

I have no doubt that the sudden onset of my anxiety had everything to do with the lie. To this day, I do not know why that terrible untruth spilled from my lips. But as soon as it did, the lie formed a life of its own. It became an evil presence, a curse. I told this wicked lie one ill-fated night to my two best friends, Lucy and Candela, who were sworn to secrecy on the lives of their loved ones. Lucy offered up her mother, and Candela, her sister Eve.

Մահը, ինչպես գեղարվեստական նկարագիրը, դաժան է իր համաչափության մեջ: Վերցրեք այս պատմությունը և հանեք ներքևը ՝ ամբողջ ճանապարհը մինչև վերջ, մինչև ձեզ մնան երկու միավոր: Երկու կետ ՝ հսկայական, դատարկ կտավի վրա, որը բաժանված է սպիտակ ծովով: Այստեղ մենք հասանք առաջին կետին, որտեղ բաղնիքը նկարվում է, և ձեռքը հասնում է ածելուի սայրին: Ես ձեզ կհանդիպեմ հաջորդ օրը ՝ ճչացող անիվի առանցքով, ժամացույցի հեղափոխությամբ, ուղեծրի փակմամբ:

Մեկ

Ես երեք շաբաթ ամաչում էի տասնութ տարեկան դառնալիս, երբ ինձ հարվածեցին անհանգստության դաժան տառապանքով: Դա գալիս էր խուճապի հարձակման տեսքով, կարծես ոչ մի տեղից, կապույտից պտուտակ: Կրծքավանդակի ամպրոպի պես, սառցե գետը ցողում է ողնաշարի երկարությանը: Ահաբեկչությունն ու խառնաշփոթը խառնվել էին ուղեղի ծայրերին, երբ ես կպչում էի քրտինքով ներծծված անկողնային ծածկոցների բռունցքները, որոնց վրա ես քնել էի հարմարավետորեն, հենց այդ պահերից անմիջապես հետո: Երբ միտքս պայքարում էր ընկալել այս նոր և վախեցած զարգացումը, մի մռայլ միտք կար, որ արձագանքեց իմ կույր խուճապի միջով: Դա ցնցող համոզվածությամբ ասաց ինձ, որ այլևս ոչինչ այլևս նույնը չի լինի:

Ես կասկած չունեմ, որ իմ անհանգստության հանկարծակի սկիզբը ամեն ինչ կապ ուներ ստի հետ: Մինչ օրս չգիտեմ, թե ինչու է այդ սարսափելի անիրավությունը թափվել իմ շուրթերից: Բայց հենց որ դա տեղի ունեցավ, սուտը ձևավորեց իր սեփական կյանքը: Այն դարձավ չար ներկայություն, հայհոյանք: Ես պատմեցի այս չար ստին մի հիվանդագին գիշեր իմ երկու լավագույն ընկերների ՝ Լյուսիի և Քենդելայի հետ, որոնք երդվել էին գաղտնի պահել իրենց սիրելիների կյանքը: Լյուսին առաջարկեց մորը և Քենդելային ՝ քրոջը ՝ Եվային:

S
Shas quotedlast year
But I don’t think all writers are sad. I think it’s the other way around—all sad people write. It’s a form of catharsis, a way of working through things that feel unresolved, like undoing a knot. People who are prone to sadness are more likely to pick up a pen.
S
Shas quotedlast year
“Hey,” I said, turning to face him. “Do you think there’s an alternate universe where we didn’t have to worry about all this stuff? Where we could keep hanging out and no one would care?”

“Yeah,” said Rad with a smile. “We’re just characters in a book, remember? There are millions of books out there. We could be living all sorts of different lives.”
S
Shas quotedlast year
Describing a panic attack to someone who has never experienced one is impossible. However, to one who has, no explanation is needed. You just have to say the word “anxiety,” and their eyes would light up with a knowing look. A mixture of “Welcome to the club” and “I know it sucks, but at least you’re not alone.”
S
Shas quotedlast year
“I always wondered why that dent was there,” I said.

“Her puppy, Starflash, chewed on it,” said Rad. “I think she liked it more because of that. She used to say that the most beautiful things are damaged in some way.”
Anna
Annahas quotedlast year
learned that writing is the consolation prize you are given when you don’t get the thing you want the most.”
yuan xyveruous heimat
yuan xyveruous heimathas quoted2 years ago
“Well, that’s the thing,” she said. “Your first love isn’t the first person you give your heart to—it’s the first one who breaks it.”
vannyvalencia
vannyvalenciahas quoted2 years ago
“It’s so cliché, isn’t it?”
“There’s a reason why things in this world turn into clichés. It’s because they’re common,” she said with a smile.
chezka
chezkahas quoted2 years ago
Everything happens for a reason.
chezka
chezkahas quoted2 years ago
“Your first love isn’t the first person you give your heart to—it’s the first one who breaks it.”
b0661314697
b0661314697has quoted3 years ago
most beautiful things are damaged in
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)