Related booksAll
Хорхе Луис Борхес
Бе­седы с Ф. Сор­рен­тино

Хорхе Луис Борхес

Беседы с Ф. Соррентино

Хорхе Луис Борхес
Зо­лото тиг­ров (сбор­ник)

Хорхе Луис Борхес

Золото тигров (сборник)

Хорхе Луис Борхес
Несколько слов об Уо­лте Уит­мене

Хорхе Луис Борхес

Несколько слов об Уолте Уитмене

Хорхе Луис Борхес
На­та­ниел Го­торн

Хорхе Луис Борхес

Натаниел Готорн

Хорхе Луис Борхес
Стена и книги

Хорхе Луис Борхес

Стена и книги

Хорхе Луис Борхес
Ва­лери как сим­вол

Хорхе Луис Борхес

Валери как символ

Хорхе Луис Борхес
Страш­ный сон

Хорхе Луис Борхес

Страшный сон

On the bookshelvesAll

Алхимия слова

Хорхе Луис Борхес

О классиках

Don’t give a book.
Give a library.