История Европы=Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da ) || slavaaa@yandex.ru || yankoslava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || Номера страниц — вверху. АНОНС КНИГИ update 27.11.06
Impression
Add to shelf
Already read
459 printed pages
Don’t give a book.
Give a library.