Jozef Fuşe - siyasi xadimin portreti, Ştefan Svayq
az
Books
Ştefan Svayq

Jozef Fuşe - siyasi xadimin portreti

Görkəmli Avstriya yazıçısı Stefan Sveyqin bu məşhur romanında XVIII əsr fransız burjua İnqilabının olduqca maraqlı səhifələrindən söhbət açılır. Dövrünün ən qüdrətli, ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Jozef Fuşeni müasirləri sevməmiş, sonrakı nəsillər isə onu daha haqsızcasına mühakimə etmişlər. Onun simasının həqiqi cizgiləri ilk dəfə Madlenin əsasən faktik materiallara istinad edən monumental bioqrafiyasında canlanır. İki dünyanın bütün partiyalarının bir-birini əvəz etdiyi dövrdə epoxaya rəhbərlik etmiş, həmin illərin tufanlarından salamat qurtarmış yeganə siyasətçini, Napoleon və Robespyer kimi dahi şəxsiyyətlərlə apardığı təkbətək psixoloji mübarizələrdən qalib çıxmış bu adamı tarix etinasızlıqla arxa plana çəkmişdir. Balzak belə demişdir: «Onun adamlar üzərində Napoleondan daha böyük hakimiyyəti vardı».
346 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı

Impressions

b8240350056
b8240350056shared an impression5 years ago
🎯Worthwhile

Quotes

Qorxmaz əliyev
Qorxmaz əliyevhas quoted4 months ago
burjuaziyanın arasında si­ya­si mövqeyini möh­kəm­lətmək üçün varlı bir tacirin qızını almağa tələsir. Arvadı kifir olsa da, yaxşıca cehiz gətirir. Üçüncü təbəqənin tezliklə hakimiyyət başına keçəcəyini irəli­cədən duyduğun­dan, müm­kün qədər tez və bütünlükdə burjua olmağa can atır
Elvin Mahmudov
Elvin Mahmudovhas quoted3 years ago
hətta Allaha belə ömür boyu sadiq qalacağı barədə and içmirsə, insanlar haq­qında heç söhbət ola bilməz.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovahas quoted3 years ago
Beləliklə, hətta Allaha belə ömür boyu sadiq qalacağı barədə and içmirsə, insanlar haq­qında heç söhbət ola bilməz.

On the bookshelves

Azərbaycanca kitablar, Nurcan Rzayeva Qurbanlı
Nurcan Rzayeva Qurbanlı
Azərbaycanca kitablar
  • 539
  • 468
Azərbaycanca ƏDƏBİYYAT, Vusala Mammadova
Vusala Mammadova
Azərbaycanca ƏDƏBİYYAT
  • 351
  • 153
Stefan Zweig, Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlu
Stefan Zweig
  • 19
  • 11
Klassika, şəms.
şəms.
Klassika
  • 339
  • 10
0, Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedova
0
  • 149
  • 8
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)