Leviathan, Tomas Hobs
az
Books
Tomas Hobs

Leviathan

Read
Ali Alizada
Ali Alizadahas quoted2 years ago
müdriklik kitab oxuyaraq deyil, insanları tanıyaraq əldə edilir.
b6738782716
b6738782716has quoted6 months ago
hərəkətlə qorxunc bir şey düşüncəsi və xəyalı oyadır. Biz ayıq ikən qəzəb vücudun bəzi hissələrində isinməyə səbəb olduğu kimi yuxu halında ikən vücudun bəzi hissələrinin artıq dərəcədə isinməsi də qəzəbə yol açır və zehində bir düşmən xəyalı yaradır. Eynilə biz oyaq ikən təbii yaxınlıq arzuya səbəb olduğu və arzu da vücudun bəzi hissələrdə istiliyə yol açdığı kimi yuxu halında ikən həmin hissələrdə artıq istilik olması da zehində göstərilən bir yaxınlıq xəyalı yaradır. Xülasə, yuxularımız ayıq haldakı xəyallarımızın tərsidir; bir tərəfdən biz ayıq ikən başlayan hərəkət və digər tərəfdən yuxu görərkən başlayan hərəkət.

Görüntülər və ya xəyallar. Bir insanın yuxuları ilə ayıq haldakı düşüncələri arasında fərq qoymanın ən çətin olduğu hal, deməli, bu və ya digər səbəblə yatmış olduğumuzun fərqinə varmamağımızdır; qorxulu düşüncələrlə dolu, vicdanı narahat və yatağa getmədən, yaxud paltarlarını çıxarmadan kresloda mürgüləyən bir insanda bu vəziyyətin hasil olması asandır. Yatmaq üçün böyük zəhmət çəkən birinə kobud və şişirdilmiş bir yuxu xəyal göründüyündə o insan bunun yuxudan başqa bir şey olmadığını asanlıqla dərk etməz (Yuli Sezar tərəfindən xilas olunmuş və onun ən sevdiyi
b6738782716
b6738782716has quoted6 months ago
almış təxəyyüllər, insan sanki oyaqmış kimi meydana gəlirlər; ancaq bu fərqlə ki, onları daha güclü bir təəssürat ilə üstələyə biləcək və geriyə itələyəcək yeni bir əşya olmadığından duyğu orqanları hissiyyatsız vəziyyətdə olduğu üçün, bir yuxu, bu dərketmə yoxluğunda ayıq ikən olan düşüncələrimizdən daha açıq-aydın olmalıdır. Bu səbəblə, idrak və yuxu arasında dəqiq bir fərq söyləməyin çətin, hətta bəzilərinə görə imkansız bir iş olduğu düşünülür. Zənnimcə, yuxularımda tez-tez və ya mütəmadi olaraq, ayıq ikən düşündüyüm şəxsləri, yerləri, şeyləri və ya işləri düşünmədiyimi və ya yuxu görərkən, digər zamanlarda olduğu kimi, sistemli düşüncələr ardıcıllığı izlədiyimi xatırlamadığımı nəzərdə tutsam və ayıq ikən, yuxuların mənasızlığını sıx müşahidə etdiyim, fəqət ayıq halda ikən ağlımdan keçən şeylərin mənasızlığını düşünmədiyim üçün yuxu görərkən özümü ayıq sandığım halda, ayıq ikən yuxu görmədiyimdən tam əminəm.

Yuxu görmənin səbəbi vücudun bəz
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
Çünki heç kim köhnə zarafatlara gülməz və ya keçmişdə qalmış bir fəlakət üçün
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
Çünki heç kim köhnə zarafatlara gülməz və ya keçmişdə qalmış bir fəlakət
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
Qadınlar və uşaqlarda, əsasən də xaricdən gələn yardımlara dayananlarda ən çox olur
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
bilinmədiyi, dəhşət; əslində, səbəbini və ya obyektini bilmədən qorxu duyan biri, ilk əvvəl qorxusunun səbəbini bilir; amma daha sonra biri o birinin bildiyini fərz etmək üçün bu unudulub
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
yəni insanı digər heyvanlardan ayıran, yalnız ağlı deyil, həmçinin bu xüsusi duyğudur
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
Ümid. Arzu, arzu edilən şeyə çatma ehtimalı ilə birlikdə mövcud olan hiss ümid adını
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
evgi. Nifrət. İnsanlar bir şeyi arzu etdiklərində, o şeyə sevgi bəslədiklərini, bir ikrah hissi duyduqda isə nifrət etdiklərini deyirlər. Yəni arzu və sevgi eyni şeydir; bu fərqlə ki, arzu ilə, daim obyektin yoxluğunu ifadə edirik, sevgi ilə isə, ümu
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
ümumiyyətlə, sevilən obyektin var olduğunu anlatmaq istəyirik. Eyni şəkildə ikrah ilə obyektin yoxluğu; nifrətlə isə obyektin varlığı izah edilər.
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
Etinasızlıq – nə arzu, nə də nifrət etdiyimiz şeylərə münasibətdir. Etinasızlıq bəzi şeylərin hərəkətinə qarşı müqavimətdə ürəyin hərəkətsizliyi
Ibrahim mirzə
Ibrahim mirzəhas quotedlast year
bitmiş və qaytarılması mümkün olmayan fakt olduğu halda; elm nəticələrin və bir
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
Daha əvvəl tamamilə və ya qismən duyulmamış bir şeyi təsəvvür edə bilmədiyimiz kimi; bir düşüncədən daha əvvəl zehnimizdə bənzəri olmayan başqa düşüncəyə də keçə bilmərik. Bunun səbəbi: bütün xəyallar içimizdəki hərəkətlərdir, daha əvvəl duyulmuş şeylərin
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
Yuxuların və digər güclü xəyalların arzu və idrakdan necə fərqlən­diriləcəyini bilmədiklərinə görə keçmişdə mifoloji varlıqlara sitayiş edən dinlərin çoxu və hazırda cahil adamların pərilərə, cinlərə və cadugərlərin gücünə olan inancı yarandı. Cadugərlərlə əlaqədar olaraq onların sehrlərinin heç bir gerçək bünövrəsi olmadığını, pis şeylər edə bilmə gücünə sahib olduqlarına inandıqları və fürsət tapdıqlarında da pis şeylər etməyə
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
Yuxular. Yatanların təxəyyülünə yuxular deyirik.
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
duyğunun köhnəlib keçmişə qarışdığını ifadə etsək, buna xatirə deyərik.
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
suda olduğu kimi külək dayansa da, dalğalar uzun müddət hərəkətinə davam edər;
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
hərəkət daha bir hərəkətdən başqa bir şey yaratmır.
b5100845609
b5100845609has quoted2 years ago
Bütün bir ölkəni idarə edən şəxs özünü tanımalıdır; bu və ya digər insanı deyil, bütün insanlığı tanımalıdır:
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)