Ağ diş Povest, Cek London
az
Books
Cek London

Ağ diş Povest

Read
Əminə Abbasova
Əminə Abbasovahas quoted4 years ago
sakitlik pozuldu. Uzaqdan zəif bir ulartı gəldi. Səs get-gedə
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
insan dünyanın ən yırtıcı məxluqudur!
Sevil Məmmədli
Sevil Məmmədlihas quoted6 months ago
Canavar peçin böyründə durmuşdu. O, qabağa qaçmadı, başqa itlər kimi özünü sahibinin əl-ayağına sürtmədi. Eləcə durub vəcdlə öz Allahına baxdı.

Mətt çımxırdı:

— Lənət şeytana! Onun quyruğunu bulamasına bax bir!
Sevil Məmmədli
Sevil Məmmədlihas quoted6 months ago
Axıra qədər döyüşdü. Həyatın ali məqsədini yerinə yetirərək öz varlığını da təsdiq etdi. Çünki həyat o vaxt zirvəyə qalxır ki, bütün qüvvələr qarşıya qoyulan məqsədin həyata keçirilməsinə yönəldilsin. Yalnız bu anlarda həyat həyatlığında qalır.
Həmidə Məcidli
Həmidə Məcidlihas quoted2 years ago
Dünyanın bütün canlıları iki yerə bölünürlər: yeyənlər və yeyilənlər. Qanun isə belə deyirdi: ye, yeməsən sənin özünü yeyəcəklər!
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəhas quoted2 years ago
Ağ Diş üçün bir qanun əblli idi; zəifləri sıxışdır, güclüyə tabe ol!
Elçin Amirov
Elçin Amirovhas quoted3 years ago
həyat – doyunca yemək üçün ehtirasdır, dünya isə səhnədir. Bu səhnədə doymağa can atan adamlar bir-biri ilə mübarizə aparır, vuruşur, bir-birini təqib edirlər. Onlar bir-birləri üçün yemək əldə edir, hətta bir-birini yeyirlər. Səhnədə qanlar tökülür, orada başdan-ayağadək amansızlıq
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
İtaət öz yerini sevgiyə vermişdi. Məhəbbət Ağ Dişdə elə dərin hisslər yaratmışdı ki, itaət heç vaxt bunu edə bilməzdi. Ağ Diş sevgiyə sevgiylə cavab verirdi. O, Allaha, təmiz, müqəddəs allaha rast gəlmişdi və bu allahın yanında günəşdən işıq udan bitki kimi çiçək açmışdı. Ağ Diş öz hisslərini izhar edə bilmirdi. O, artıq cavan deyildi və bunun üçün çox ğırlaaşmışdı. Uzun müddət tənha gəzməsi onu dözümlü əv qaşqabaqlı eləmişdi. Onun qaraqabaq təbiəti çoxillik təcrübəsinin nəticəsiydi. Hürməyi bacarmırdı və öz sahibini, allahını hürməklə salamlamağı öyrənə bilmirdi. Ağ Diş heç vaxt sahibinin gözünə girməz, özünü şirin salmaq, məhəbbətinin izharı üçün ıatlıb düşməzdi. Heç vaxt sahibinin qabağına yüyürməzdi, bir kənarda durub gözlərdi. Amma həmişə, hər an gözləyirdi. Onun sevgisi lal-kar idi, bu sevgini ürəyində, canında məftunluqla gəzdirirdi. Ağ Dişin səmimi hisslərini yalnız sahibinin hər bir hərəkətini izləyən gözlərindən oxumaq olardı. Skott ona baxıb danışanda Ağ Diş sıxılar, bütün vücudunu çulğamış sevgi hissini ifadə etməyi bacarmazdı.
Murad
Muradhas quotedlast month
. Günlər uzanmışdı, İlıq günəş şüaları bu
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Zahirə çıxmağa can atan dərin məhəbbət hissini bildirməyə sevinc necə kömək edərmiş! Ağ Diş boynunu uzadıb başını öz sahibinin qolu altına saldı. Beləcə özünü gizlədib mırıltısını kəsdi, sahibinə daha çox sığındı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Sevimli sahibinin qayıdıb gəlməsi kifayət etmişdi. Damarlarında yenidən ecazkar, coşqun həyat qaynamağa başlamışdı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Hərəkətlərində utancaqlıq vardı, gözlərindən isə nəsə təzə, anlaşılmaz bir ifadə oxunurdu: gözlərində dərin sevgi hissi alovlanırdı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Ağ Diş darıxırdı, qəribsəmişdi. Heç nə yemirdi. Ona hücum edəndə o, əks həmlə etmirdi. Komadakı peçin yanında uzanmışdı, yeməyə həvəsi ölmüşdü. Məttə və dünyada hər şeyə qarşı marağı ölmüşdü. Mətt onunla nəvazişlə danışmağa çalışırdısa da, ona heç nə təsir etmir, tutqun gözlərini ona tuşlayır, sonra başını yenə qabaq pəncələrinin üstünə uzadırdı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Ağ Diş heç vaxt sahibinin gözünə girməz, özünü şirin salmaq, məhəbbətinin izharı üçün ıatlıb düşməzdi. Heç vaxt sahibinin qabağına yüyürməzdi, bir kənarda durub gözlərdi. Amma həmişə, hər an gözləyirdi. Onun sevgisi lal-kar idi, bu sevgini ürəyində, canında məftunluqla gəzdirirdi.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Ağ Dişin səmimi hisslərini yalnız sahibinin hər bir hərəkətini izləyən gözlərindən oxumaq olardı. Skott ona baxıb danışanda Ağ Diş sıxılar, bütün vücudunu çulğamış sevgi hissini ifadə etməyi bacarmazdı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Məhəbbət Ağ Dişdə elə dərin hisslər yaratmışdı ki, itaət heç vaxt bunu edə bilməzdi. Ağ Diş sevgiyə sevgiylə cavab verirdi. O, Allaha, təmiz, müqəddəs allaha rast gəlmişdi və bu allahın yanında günəşdən işıq udan bitki kimi çiçək açmışdı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Uzun müddət tənha gəzməsi onu dözümlü əv qaşqabaqlı eləmişdi. Onun qaraqabaq təbiəti çoxillik təcrübəsinin nəticəsiydi
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Onun üçün Allahın yanında olmaq hər şey idi, bütün həyatının mənasıydı. Təki öz allahından xoş söz eşitsin, nəvaziş duysun və onunla birlikdə addımlasın.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Buna görə də o, Ağ Dişə daha çox nəvaziş göstərməyə çalışırdı. O özünə öhdəlik götürərək hər gün Ağ Dişi sığallayır, onu nəvazişli sözlərlə oxşayırdı. İlk günlər bu nəvaziş Ağ Dişi cinləndirir, şübhələndirirdi. Lakin tədricən canavar balası bu nəvazişdən həzz almağa başladı.
rzaevs
rzaevshas quoted3 months ago
Məhəbbət özünü, öz boşluğunu doldurmaqda ona kömək edirdi. Məhəbbət onun mənəvi tələbatına çevrilmişdi. O, özüylə həyəcan, ağrı gətirmişdi; bu həyəcan və ağrılar yeni Allahın sığalından sonra azalırdı.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)