da
Books
Per Nikolaj Bukh,Karina Skovvang Christensen

Succes med balanced scorecard

  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  De fem nøgleprincipper er:
  Mobilisér forandringer gennem executive leadership.
  Gør strategien operationel.
  Sørg for at ensrette organisationen med strategien.
  Motivér alle til at tage medansvar for strategien.
  Styr på en måde, så strategien bliver en løbende proces.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Arbejdsskabelon for andet gruppearbejde.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Arbejdsskabelon for første gruppearbejde.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Eksempel på kaskadering af overordnede strategikort til en HR-afdeling.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  De dertil hørende KPI’er og targets var:
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Dansk Standards kerneydelse – udvikling af standarder – vil fortsat være det bærende element for hele fonden
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Eksempel på test af alignment mellem initiativer og målsætninger.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  For at sikre koordinering på tværs af enhederne etablerede man en styregruppe i form af et kabinet for hvert tema.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Vertikale strategiske temaer i en offentlig virksomhed.
  Omkostningsbevidsthed: Afspejler et generelt effektivitetskrav, som både tager hensyn til virksomhedens egne omkostninger og de omkostninger, den pålægger borgere, virksomheder og andre offentlige organisationer.
  Effekt og resultater: Afspejler den direkte nytte, virksomheden skaber for borgere og virksomheder. Mange af de relevante effektmål er vanskelige at måle og langsigtede af natur, så de mål, man anvender i strategikortet, vil ofte have mere karakter af output end af egentlige outcome- eller effektmål.54
  Legitimitet og omdømme: Afspejler forhold, der sikrer organisationens bevillinger og fortsatte eksistens. Ultimativt er det befolkningen, der ved skattebetaling finansierer de offentlige aktiviteter. Disse hensyn kan også være vanskelige at måle, men ofte vil det omfatte forhold, der vedrører politiske beslutninger, moralske og etiske hensyn, retssikkerhedshensyn osv.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Vertikale strategiske temaer i et strategikort. Her er V = vækst, L = lønsomhed og S = samfundsansvar.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Opbyg forretningen (V1): Vedrører udvikling af nye kilder til forøget omsætning, f.eks. fra nye markeder, nye produkter eller nye kunder og kundesegmenter. Denne type aktiviteter indebærer oftere større forandringer og udviklingsaktiviteter og har typisk effekt på lidt længere
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  DE FIRE GRUNDLÆGGENDE VERTIKALE TEMAER
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  klassisk serviceledelse, hvor man stimulerer lønsomhed og vækst gennem kundeloyalitet, som er et direkte resultat af tilfredshed og servicekvalitet skabt gennem tilfredse, loyale og produktive medarbejdere.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  indarbejdede og synlige i organisationen og anvendes af alle medarbejdere og ledere.
  Lederskab: Tilstedeværelse af kvalificerede ledere på alle niveauer i organisationen, så den bliver ledt hen imod realisering af strategien.
  Alignment: Individuelle, team- og afdelingsmål og -incitamenter er kædet sammen med realisering af de strategiske mål.
  Teamwork: Strategisk viden bliver delt gennem forskellige initiativer til videnledelse på tværs af organisationens opdelinger.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Kultur: Vision, mission, og de kerneværdier, der er nødvendige for at realisere strategien, er
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  til rådighed, og som er nødvendige for at understøtte strategien.
  Organisationskapital: Handler om virksomhedens kultur, medarbejdernes motivation, ledelse, alignment, teamwork og engagement samt muligheden for, at medarbejderne i deres arbejde kan støtte op om strategien, idet mål og incitamenter er direkte relateret til virksomhedens strategi.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  Humankapital: Repræsenterer viden, knowhow og evner samt de strategiske kompetencer, som medarbejderne besidder, og som støtter op om virksomhedens strategi.
  Informationskapital: Dækker over de informationssystemer, databaser og værktøjer, der er
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  centrale fokusområder i lærings- og vækstperspektivet.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  De tre grundlæggende værditilbud.
  Jari Bo Leanderhas quotedlast year
  a) Erhverve nye og lønsomme kunder, dvs. udvide antallet af kunder, der efterspørger virksomhedens produkter og serviceydelser, b) forøge de eksisterende kunders lønsomhed, dvs. motivere kunderne til en adfærd, der giver højere afkast ved hjælp af rabatter, gebyrer, tilbud osv., og c) forlænge varigheden af kundeforholdet, dvs. bevare den lønsomme adfærd i en længere periode.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)