Grib Livet — Slip Angsten, Pia Callesen
da
Books
Pia Callesen

Grib Livet — Slip Angsten

Uro, tankemylder, hjertebanken, søvnproblemer og psykisk smerte er blandt de symptomer på angst, som op mod 400.000 danskere dagligt generes af. Angst og angstsymptomer er blevet en folkesygdom, som i årtier er forsøgt behandlet af psykologer og andre terapeuter gennem samtaler om og bearbejdning af traumer, frygt og svigt. Behandlerne har opfordret til at vende fokus indad, til at konfrontere angsten og til at omstrukturere tankerne for at finde indre ro.

I Grib livet — slip angsten gør psykolog og metakognitiv terapeut Pia Callesen op med de hidtidige normer for behandling af angst og præsenterer den dokumenterede behandlingsmetode metakognitiv terapi, der har revolutioneret behandlingen af angst. Helt op mod 90 procent bliver fri af deres angst efter blot 6–12 sessioner.

Den overbevisende forskning bag metoden viser, at den meget brugte selvanalyse og ’mærken-efter’ er en helt forkert måde at gribe angst og angstsymptomer an på. Faktisk har det den modsatte effekt — den vedligeholder angsten. Forklaringen er, at det menneskelige sind regulerer sig selv, hvis det får fred til det. Også stærke følelser som panik og angst er forbigående, medmindre vi holder følelserne i live ved at bekymre os i overdreven grad og bruge alle vores kræfter på at bekæmpe dem.

I bogen viser Pia Callesen med konkrete eksempler, hvordan bearbejdning af bekymringer kan have negativ effekt og føre til angst, og hvordan vi i stedet kan lære at forholde os til følelser og bekymringer på en måde, der lader angsten forsvinde, så vi igen får overskud og lyst til at gå ud og gribe livet!
235 printed pages
Original publication
2019

Impressions

Tina Larsen
Tina Larsenshared an impression9 months ago
👍Worth reading
💡Learnt A Lot
🎯Worthwhile

Peter John Popp
Peter John Poppshared an impression10 months ago
💡Learnt A Lot

Mette Burgaard Madsen
Mette Burgaard Madsenshared an impression10 months ago
💡Learnt A Lot

Quotes

Keld Høgh
Keld Høghhas quotedlast month
En god strategi er at beskæftige os med tanker og følelser i en begrænset periode og derefter lade dem passere, så sindet får lov til at regulere sig selv og finde sin egen balance.
Rasmus Haurum Egedal Kristoffersen
Rasmus Haurum Egedal Kristoffersenhas quotedlast month
Da jeg første gang mødte professor Wells og hans forskning, arbejdede jeg som kognitiv terapeut og dermed ud fra netop ovenstående overbevisning om, at ængstelse og bekymring har rod i urealistiske grundantagelser og urealistisk katastrofetankegang skabt af tidligere erfaringer.
Thomas Rasmussen
Thomas Rasmussenhas quoted2 months ago
Metoden har to væsentlige omdrejningspunkter: 1) identifikation af uheldige strategier, og 2) indlæring af det, som kaldes ”afkoblet opmærksomhed”. Ved at identificere fire uheldige, men almenmenneskelige vaner, bliver ens personlige mønstre tydelige. Vanerne – eller strategierne, som de kaldes – har for hver af os til formål at skabe kontrol over tanke- og følelsesmylder og finde løsninger og svar. De fire vaner/strategier er: 1) at bekymre sig meget, 2) at gruble over og analysere egne tanker og følelser, 3) at holde øje med indre og ydre farer som kropslige og relationelle uregelmæssigheder, og 4) at undertrykke tanker, at søge beroligelse, at kontrollere følelser og symptomer og planlægge i meget høj grad. Adrian Wells navngav de fire vaner The Cognitive Attentional Syndrom (CAS), på dansk det kognitive opmærksomhedssyndrom. Problemet med de fire strategier er, at de ikke skaber kontrol og ro på den lange bane – de gør det modsatte: De booster angsten og uroen. Derfor er omdrejningspunkt nummer to i metakognitiv terapi ”afkoblet opmærksomhed”, som man lærer gennem en række øvelser, og som har til formål at vise, at man kan have et mere passivt forhold til sine tanker og følelser.

On the bookshelves

JP/Politikens Forlag, Politikens forlag
Politikens forlag
JP/Politikens Forlag
  • 833
  • 351
Fagbøger, Sten Sagen
Sten Sagen
Fagbøger
  • 90
  • 18
Metakognitiv , Tina Hoff
Tina Hoff
Metakognitiv
  • 2
  • 11
Sorgbearbejdning, Helge Nymann Nielsen
Helge Nymann Nielsen
Sorgbearbejdning
  • 32
  • 3
Krop og sind, Lisbeth Møllegaard Flyvbjerg
Lisbeth Møllegaard Flyvbjerg
Krop og sind
  • 33
  • 2
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)