Pelle Dragsted

Nordisk socialisme

  Peter Kristiansenhas quoted2 months ago
  En vej, der kombinerer socialdemokraternes reformistiske tålmodighed med den revolutionære venstrefløjs erkendelse af, at bæredygtige forandringer forudsætter en grundlæggende demokratisering af ejerskabet i økonomien.

  Ny def af socialisme

  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Statens økonomi er ikke som en husholdning.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Det er helt afgørende, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til offentligt finansierede forskningsresultater ejes af fællesskabet.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Det er ikke mere end 25 år siden, vi havde en velfungerende offentlig bank i Danmark – GiroBank.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Privatiseringen af statens vaccineproduktion har efterladt samfundet sårbart i forhold til pandemier, hvor der kan opstå knaphed på leverancer af vacciner. Derfor skal der igen oprettes statslig vaccineproduktion.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Målet er at udvikle et samfund, der sikrer flest mulige mennesker mest mulig frihed, tryghed og livskvalitet i en bæredygtig verden.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Det er fx ikke særlig logisk, at sygdomme i tænderne ikke er omfattet af den frie og universelle adgang, vi har til sundhedspleje for sygdomme i resten af kroppen.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Hvor i det brede spektrum af mulige økonomiske blandingsformer mellem marked og demokratisk planlægning skal en moderne nordisk socialisme placere sig?
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Hvordan kan man overhovedet eje en del af et lands territorium, noget, som er stillet til rådighed af naturen?
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Også privatiseringen af statens vaccineproduktion var stærkt problematisk for forsyningssikkerheden. Ikke mindst coronapandemien har vist behovet for, at staterne har en egen kapacitet til at producere vacciner på tvangslicenser, hvis ikke de private medicinselskaber kan eller vil levere det nødvendige antal doser for at sikre folkesundheden.
  Troels Balmer Christensenhas quoted4 months ago
  Vi vil som skatteydere gerne have den bedste skole eller det bedste plejehjem for vores penge. Mens den private aktør derimod først og fremmest ønsker sig størst mulig gevinst til sine aktionærer.
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Et typisk argument for den skæve fordeling af magt er, at det er aktionærerne, der tager risikoen, mens arbejderne ikke taber noget, hvis virksomheden går ned. Men argumentet er tyndt. For virkeligheden er, at de fleste aktionærer – såvel private
  som de store institutionelle investorer – diversificerer deres ejerskab med en bred og omfattende aktieportefølje. Deres risiko er således spredt og begrænset. Helt anderledes
  er det for medarbejderne. Hos dem er risikoen koncentreret. De mister ikke bare hele deres indkomst, hvis virksomheden lukker, men også den knowhow, som de har bygget op i relation til de unikke opgaver på virksomheden. For slet ikke at tale om kolleger og identitet.
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Men hvorfor er det egentlig rimeligt? Man kan måske forstå, at de, der investerer kapital i et selskab, skal have indflydelse på virksomheden. Men hvorfor skal de medarbejdere, der investerer deres arbejdskraft, deres motivation og deres fysiske og mentale helbred, ikke have samme indflydelse? Deres input, arbejdskraftinvesteringen, er mindst lige så vigtig for selskabet som investeringskapitalen.
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Adler-Karlsson går så langt som til at konkludere, at vidtgående funktionssocialistiske reformer
  ultimativt kan forvandle det private ejerskab til produktionsmidlerne til en tom skal, og sammenligner en sådan udvikling med den rent formelle magt, som monarkiet giver regenten i dag. „Lad os i stedet berøve vores nuværende kapitalister deres ejendomsretsfunktioner
  én efter én, så de om nogle årtier står tilbage formelt som konger, men reelt som mere eller mindre magtesløse symboler på en forgangen tid.“20
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Det afgørende er, at det demokratiske ejerskab bliver så dominerende, at det er den demokratiske og ikke den oligarkiske magt
  , der sætter retningen for samfundet. Den demokratiske sektor skal være dominerende, men den behøver ikke at være altdominerende.
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Konkret skulle offentligt finansierede forskere skrive under på, at rettighederne til deres forskningsresultater skal tilgå IP-fonden, på samme måde som forskning i regi af en privat virksomhed i dag tilfalder virksomheden. IP-fonden kan så, præcis som private patenthavere, licensere patenterne ud til tredjepart mod betaling. Indtægterne skulle reinvesteres i forskning, hvis resultater så igen skulle på offentligt patent. Dermed ville stadig flere intellektuelle ejendomsrettigheder komme på fællesskabets hænder.
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Indtil for få år siden var det ulovligt at eje dansk landbrugsjord, hvis man ikke selv arbejdede på den. Men i 2014 fjernede S-SF-R-regeringen de sidste reguleringer og åbnede for, at kapitalselskaber, herunder udenlandske
  kapitalfonde, kunne købe jord og ejendom i ubegrænsede mængder.
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Samtidig ligger byggeriet af nye almene boliger på et historisk lavt niveau. Og med ghettoloven, der blev vedtaget af Løkke-regeringen i 2018, tvinges en række almene boligselskaber tilmed til at rive boliger ned eller sælge dem til private investorer.181
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Flere landes centralbanker undersøger nu muligheden for at udstede en digital nationalbanksvaluta – på dansk kaldet e-krone. Det vil give
  Nationalbanken nye muligheder for mere direkte at påvirke pengeudbuddet frem for at overlade denne opgave til private banker.178
  Oliver Buus-pedersenhas quoted5 months ago
  Løsningen kan være at kombinere etableringen af en offentlig banksektor med at bygge videre på vores lange tradition for demokratiske andelskasser, sparekasser
  , realkreditforeninger og pensionskasser, som er ejet og styret af kunderne.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)