Hakimiyyətin 48 qanunu, Robert Qrin
az
Books
Robert Qrin

Hakimiyyətin 48 qanunu

Gultac Ahmedzade
Gultac Ahmedzadehas quoted3 years ago
İntibah dövrünün görkəmli diplomatı və saray əyanı Nikkolo Makiavelli yazdığı kimi: “Həmişə yaxşı olmağa çalışan hər bir kəs, əvvəl-axır mütləq, çox böyük sayda yaxşı olmayanların arasında dəfn edilmiş olacaq”.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
Görməmiş və paxıl padşahla rastlaşırlar. Padşah onlara deyir: “Sizdən biriniz məndən ürəyindən keçən hər şeyi istəyə bilər, mən onun xahişini yerinə yetirəcəyəm, amma bir şərtlə – ikinci bunun ikiqatını alacaq”. Paxıl birinci xahiş etmək istəmirdi, çünki paxıllığı kimin isə ondan çox alacaı fikrini heç yaxın da buraxmırdı. Görməmiş də birinci xahiş eləmək istəmirdi, çünki hər şeyin ona çatmasını arzulayırdı.
Nəhayət, görməmiş paxılı inandıra bilir ki, birinci o xahiş eləsin – bəs nə oldu? O, padşahdan özünün bir gözünü çıxarmasını xahiş elədi.
Solomon Şimmel, “Yeddi fani günah”, 1939
H.Hesenova
H.Hesenovahas quoted3 years ago
axı minnətdarlıq – yük, qisas isə – həzzdir”.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
siz əhatənizdə olanların ehtiramla yanaşdıqları qanunları və onların – nə etmək lazım olduğunu sizə pıçıldamaq üçün yazdıqları – kitablarını, həmçinin də yaşlıların müdrik məsləhətlərini qətiyyətlə kənara atmalısınız. Başqalarının müd­rik­liyinə həddən artıq ehtiramla yanaşmaq sizin fərdi qabiliyyətlərinizin əskildilməsi ilə nəticələnə bilər. Keçmişə, ələlxüsus da özünüzün keçmişinizə mü­na­sibətdə amansız olun və sizə kənardan sırınan fəl­sə­fələrə hörmət etməkdən imtina edin.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
QANUN
31

VARİANTLARIN HAMISINI
NƏZARƏTDƏ SAXLA: QOY BAŞQALARI OYNASIN SƏNİN PAYLADIĞIN
KARTLARLA
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
Ətrafdakıları məsafədə saxlayın, distansiyaya riayət edin və onların gözünə yalnız sizin sərbəstliyiniz görünəcək.
b0191250629
b0191250629has quoted7 months ago
Niyyətlərinizi gizlətməyin ən effektiv üsullarından biri – daim şəxsi planlar və arzular haqqında dəm vurmaqdır, lakin bu əsl planlar və arzular olmamalıdır. Siz bir güllə ilə üç dovşanı vurmuş olarsınız: şən, açıq, etibara layiq adam təsiri bağışlayacaq, niyyətləriniz rübəndləyəcək və rəqiblərinizi həyata keçməyəni təqib etməyə göndərəcəksiniz və bu onların vaxtını xeyli alacaq.

İnsanları yanlış
b0972771816
b0972771816has quotedlast year
Səmimilik tək-tük adamlarda aşkar oluna bilər və çox vaxt fəndlərdən ən ağıllısıdır
cey_fun
cey_funhas quoted2 years ago
Başqalarının sizin üçün edə biləcəkləri şeyi heç vaxt özünüz etməyin.
b0311785324
b0311785324has quoted3 years ago
Düşmənlərinizin reputasiyasında boşluqlar taparaq, onları sıradan çıxarmağı öyrənin.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğluhas quoted4 years ago
Tənhalıq dərrakə üçün təhlükə yaradır, habelə məziyyətlər üçün əlverişli şərait deyil... Tənhalığa can atan fani insan, şübhəsiz, mövhumati inanclarla yaşayır və lap çox güman ki, havalanmış adamdır.
Sabina Karimli
Sabina Karimlihas quoted4 years ago
“İstirdiyyələr (yeyilən dəniz ilbizi) balıqqulağını tam şəkildə Ay bədirlənəndə açırlar; istirdiyyənin açıl­­dığını görən dəniz xərçəngi onun içərisinə xırda daş, ya da yosun atır, buna görə də istirdiyyə yenidən bağ­­lana bilmir və krabın şikarı olur. Ağzını həddən artıq çox açanların qisməti belədir və onlar özlərini dinləyicilərin ixtiyarına vermiş olurlar”.
Leonardo da Vinçi (1452-1519)
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğluhas quoted4 years ago
başqaları sizinlə ünsiyyətdə olmağı sevdikləri üçün sizdən asılı olunca, qoy sizi itirə biləcəkləri qorxusu altında asılı olsunlar.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğluhas quoted4 years ago
Hökmən deyil ki, dahi olasınız, sizi ümumi kütlədən fərqləndirən nəyi isə etmək bacarığı kifayətdir
Yusif Hasanzade
Yusif Hasanzadehas quoted4 years ago
Nitqlərinizlə təəssürat yaratmaq istəyərkən, yadda saxlayın: nə qədər çox deyəcəksinizsə, bir o qədər ordinar və real qüvvəsi olmayan adam təsiri bağışlayacaqsınız. Əgər nitqləriniz, sfinksin nitqləri kimi, az anlaşılan, tamamlanmamış və müəmmalı olacaqsa, siz hətta banal şeylər danışanda belə, orijinal təsir bağışlayacaqsınız. Nüfuzlu insanlar natamam danışmaqları ilə təəssürat yaradır və qorxu təlqin edirlər. Nə qədər çox danışırsınızsa, sizin nə isə bir axmaqlıq deyəcəyinizin ehtimalı bir o qədər yüksəlir
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğluhas quoted4 years ago
ARI VƏ ŞAHZADƏ

İtiquyruq adlı bir arı çoxdan idi məşhurlaşmaq ar­zusu ilə yaşayırdı. Bir dəfə o uçub şahın sarayına gəl­di və öz çarpayısında yatan balaca şahzadəni sancdı. Şah­za­də ayıldı və bərkdən ağladı. Şah və saray əyanları təlaş içində onun yanına tələsdilər. Şahzadə qışqırır, arı isə onu yenə və yenə sancırdı. Saray əyanları arını tutmağa çalışırdılar, amma onlardan hər birinə də arı­nın neştərindən pay düşdü. Qara-qışqırığa bütün saray əhli tökülüşdü, xəbər tez yayıldı və avaralar saraya tərəf axışmağa başladı. Şəhər təlatümə gəlmişdi, bü­tün işlər dayanmışdı. Çəkdiyi zəhmətdən sonra dincəlməyə getməzdən əvvəl arı ərz etdi: “Şöhrəti olmayan ad, alovu olmayan yanğın kimidir. Nəyin bahasına olur-olsun ad çıxarmaqdan vacib başqa heç nə yoxdur”.
Lamiya Yusibova
Lamiya Yusibovahas quoted5 years ago
düzgünlüyünüzü bacardıqca tez bir kənara qoyun və şəxsi niyyətlərinizi gizlətmək sənətində məşq etməyə başlayın
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovahas quoted5 years ago
İnqilabı başa çatdıranlar, bir qayda olaraq, heç də onu başlayanlar olmur.
b5100845609
b5100845609has quoted5 years ago
Napoleonun məsləhət etdiyi kimi – dəmir ələ məxmər əlcək taxaraq hərəkət edirsiniz.
Amina Mamedova
Amina Mamedovahas quoted3 months ago
Özünü müdafiə etməyin ən yaxşı üsulu – su kimi, axarlı və formasız olmaqdır; stabillik və uzun­müddətli qayda-qanuna heç vaxt stavka etməyin. Hər şey dəyişir.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)