Οικονομική Κρίση, Κοινωνία και Περιβάλλον στην Ελλάδα, Ελένη Σταματίου, Μαρία Ψαλτάκη
el
Ελένη Σταματίου,Μαρία Ψαλτάκη

Οικονομική Κρίση, Κοινωνία και Περιβάλλον στην Ελλάδα

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση από την οποία δοκιμάζεται σκληρά η ελληνική κοινωνία τα τελευταία έτη, αναμένεται να έχει αλλάξει εν πολλοίς τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, όπως και τις αντιλήψεις του μέσου πολίτη, τη φιλοσοφία του για το τρίπτυχο "οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον", τις προτεραιότητές του και τους στόχους του. Ενδιαφέρον είναι να διερευνηθεί αν η ανταπόκρισή του είναι η αδιαφορία για το περιβάλλον με πρόκριση της επιβίωσης και του προσωπικού του συμφέροντος, ή αν καθιστώντας την κρίση "ευκαιρία" στοχεύει, με μακροπρόθεσμη προοπτική, σε αμοιβαίο όφελος του ιδίου και της κοινωνίας.

Βασισμένη σε έρευνα ερωτηματολογίου με 1900 συμμετέχοντες εντός της ελληνικής επικράτειας (Αττική, υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Ηπειρος, Βόρειο Αιγαίο) και εκτός αυτής, η μελέτη επιχειρεί την αποτύπωση και τη διερεύνηση της σύνδεσης περιβάλλοντος και κοινωνικοοικονομικων αιτίων και επιπτώσεων, ή αλλιώς της σύνδεσης περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων. Επιχειρεί τη διαμόρφωση "ειδικού περιβαλλοντικού βαρόμετρου", δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, για τις αντίστοιχες τάσεις και διαφαινόμενες προοπτικές στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ομάδα – στόχο του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν οι μέσοι πολίτες, δηλαδή εκείνοι με μορφωτικό επίπεδο ικανό (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και ηλικία που να αντανακλά την ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία ζωής, ώστε να είναι σε θέση να θεμελιώσουν αξιόπιστη άποψη βάσει της παρατιθέμενης θεματολογίας.

Η μελέτη αναπτύσσεται σε δύο μέρη, θεωρητικό και εμπειρικό, με γενικά συμπεράσματα αντί επιλόγου, με σκοπό την ορθή κατά περιεχόμενο διάρθρωσή της και την καλύτερη κατανόηση στη σταδιακή παρακολούθησή της.

Το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης ενώ το εμπειρικό ερευνητικό υλοποιήθηκε με την χρήση του ερωτηματολογίου.

Το Α΄μέρος (κεφ. 1–3) περιλαμβάνει το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης και την ιστορική ανασκόπηση στο θέμα της σχέσης "οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον" με αναφορά στη διεθνή εμπειρία και εστιασμό στην περίπτωση της Ελλάδας.

Το Β΄ μέρος (κεφ. 4–9) περιλαμβάνει την εμπειρική και ερευνητική διαδικασία, με την παράθεση του ερωτηματολογίου, την ανάλυση των ερωτήσεων με αναφορά στις επιδιώξεις και τους στόχους που εξυπηρετούν, τη συλλογή ενδεικτικών πρωτογενών απαντήσεων, τη στατιστική ανάλυση και τα συμπεράσματα που εξάγονται, την επισκόπηση απαντήσεων και βασικές διαπιστώσεις και ερμηνεία απόψεων,όπως και την ανάδειξη της διαμόρφωσης νέων τάσεων.

Η μελέτη συνοδεύεται από εκτενές εποπτικό υλικό (διαγράμματα, πίνακες, σχήματα, κ.ά.) και μεγάλο αριθμό υποσημειώσεων, που καθιστούν πιο ευχερή, κατανοητή και ενδιαφέρουσα την παρακολούθηση της μελέτης, αλλά και αξιόπιστο και τεκμηριωμένο το περιεχόμενο, από την ανάλυση των παρατιθέμενων ερωτήσεων έως τα συμπεράσματα.

Απευθύνεται και επιδιώκεται να είναι αξιοποιήσιμη σε διεπιστημονικό επίπεδο, από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, από τον πολιτικό, από τον δημόσιο λειτουργό, αλλά πρωτίστως από τον μέσο πολίτη, ενθαρρύνοντας περαιτέρω την αναζήτηση και τη δραστηριοποίηση σε θετικές και αποτελεσματικές ενέργειες στο αντίστοιχο ευρύ πεδίο.

Η συνολική διερεύνηση, η στατιστική επεξεργασία, η ανάλυση και η αποκωδικοποίηση των απαντήσεων καθώς και η παροχή ζητούμενων ή προαιρετικών εξηγήσεων, διευκρινίσεων και παραδειγμάτων, οδηγεί στην ανάδειξη νέων διαστάσεων και εμπλουτισμού της συνολικής προβληματικής. Παράλληλα παρέχει ενδιαφέροντα όσο και απροσδόκητα δεδομένα για τις πεποιθήσεις και τη στάση του μέσου πολίτη, για την ωρίμανση και τη συνειδητοποίησή του για το ρόλο και τη συμβολή του, τις δυνατότητες και την προοπτική για το περιβάλλον όσο και το μέλλον του!
This book is currently unavailable
372 printed pages
Original publication
2013

Impressions

How did you like the book?

Sign in or Register
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)