Related booksAll

Омар Хайям
Рус­ские сти­хо­твор­ные пе­ре­воды Омара Хай­яма

Омар Хайям

Русские стихотворные переводы Омара Хайяма

Омар Хайям
Хай­я­ми­ада (сло­варь)

Омар Хайям

Хайямиада (словарь)

Омар Хайям
Хай­я­ми­ада (ком­мен­та­рии)

Омар Хайям

Хайямиада (комментарии)

Омар Хайям
Рож­де­ние вина

Омар Хайям

Рождение вина

Омар Хайям
Ру­байат Омара Хай­яма

Омар Хайям

Рубайат Омара Хайяма

Омар Хайям
Ру­баи (Луч­шие пе­ре­воды)

Омар Хайям

Рубаи (Лучшие переводы)

Абулькасим Унсури, Абулькасим Фирдоуси, Абульмаджд Санаи, Абульнаджм Манучехри, Абульхасан Кисаи, Абульхасан Рудаки, Абульхасан Фаррухи, Абунаср Асади, Масуди Са’ди Сальман, Насир Хосров, Омар Хайям, Сабир Термези, Убайд Зак, Фаридаддин Аттар, Шахид Балхи

Родник жемчужин: Персидско-таджикская классическая поэзия

On the bookshelvesAll

Don’t give a book.
Give a library.
fb2epubzip
Drag & drop your files (not more than 5 at once)