ro
Books
Damian Mariana

Publius Ovidius Naso. Drama relegării la Tomis

  Șerbu Eduardhas quoted5 months ago
  în Triste, destinatarii sunt anonimi, poetul evitând să li se adreseze pe nume pentru a nu-i compromite, ținând cont de statutul său de relegat, iar în Pontice sunt indicate numele destinatarilor
  Șerbu Eduardhas quoted5 months ago
  Prin sentința primită de la împărat, Ovidius va începe să-și trăiască, fără întârziere, chinul. Fericirea sa se sfârșește pentru totdeauna, luându-i locul trăirea tragică a existenței, care va da un alt sens realității interioare, omenescului, schimbându-l, îngrădindu-l. Lovit de soartă, poetul trăiește o realitate amară, căci Paradisul său pământesc dispare, luându-i locul neliniștea, frica, incomunicarea, însingurarea, nesiguranța etc., aflate toate sub steaua Departelui.
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  A scris chiar și un poem în limba strămoșilor noștri
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Ovidius face parte din galeria poeților naționali, îndeosebi prin Triste și Pontice, dar și pentru faptul că a trăit o parte din viața sa pe pământ românesc, a murit și a fost înmormântat aici
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Ovidius trăiește, la Pont, drama izgonitului din rai
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  că Ovidius este relegat la Tomis pentru o greșeală neprecizată. Pe lângă aceasta, împăratul îi reproșa poetului imoralitatea operei de dinainte, proscrisă din bibliotecile publice. Plângându-se în epistolele sale de exil de nedreptatea la care a fost supus, poetul face aluzie în mai multe rânduri, după cum am constatat în versurile sale, la o indiscreție de care s-ar fi făcut vinovat
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Metamorfoze opera cea mai prestigioasă a poetului, care se citește și se studiază și astăzi și, veacuri la rând, a constituit un izvor de inspirație pentru scriitori din toate epocile.
  Ovidiu Drimba (1966, p. 175) apreciază, în consonanță cu simțirea poetului, că fenomenul metamorfozei „este un fenomen permanent și etern, că în dosul acestei neîncetate scurgeri a formelor se ascunde statornicia lumii veșnice (…), că vremurile și oamenii se petrec, dar rămâne strădania spre mai bine a omului și puterea creatoare de frumos a artei”
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Ea are și valoare documentară, pentru că oglindește timpul și mentalitățile unei epoci căreia i s-a spus „epoca de aur”
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Arta iubirii a rămas condamnată în fața posterității de un împărat ipocrit. Cu toate acestea, opera a străbătut timpul până la noi, pe un parcurs de 2 000 de ani
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Eleganța femeilor trebuie să se măsoare în bun-gust, echilibru și discreție
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Ovidius amintește de femei legendare (Elena, Fedra, Medeea etc.) care n-au știut să păstreze iubirea bărbaților, ceea ce el vrea să le învețe acum pe femei, prin această a treia carte.
  El le sfătuiește să se gătească, să se îngrijească, să-și păstreze frumusețea. Fiindcă aceasta e un dar al zeilor. Îngrijindu-se, vor deveni mai frumoase
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Opera sa elegiacă se adresează, în primul rând, tinerilor aristocrați și tuturor celor pătrunși de fiorul iubirii
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Cu Ovidius, ne aflăm într-o Romă a păcii și bunăstării, a luxului și bogăției, a liniștii și creației, când se trăia o viață fericită. Iubirea era trăsătura dominantă a acestei vieți și toți se avântau cu bucurie să o trăiască
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Limbaj al zeilor, poezia din „Secolul de Aur” a prelungit, în spirit și în inimi, ruinele Romei până la noi
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Lui Vergilius îi revenea marele merit de a uni, prin acest subiect, trecutul glorios al lumii grecești de măreția Romei imperiale
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  O operă devenită deja clasică de la publicare este Eneida lui Vergilius
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Autorii ating apogeul clasicității, pentru că opera lor constituie modele pentru literatură care vor fi, în timp, exemple pentru generațiile de scriitori, ceea ce face ca această perioadă să capete denumirea de „secolul de aur” al poeziei.
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  perioada lui Augustus poate fi considerată una de glorie
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  Conform explicației lui Pierre Grimal (2002, p. 94), relegatio „era alungarea din oraș a unui cetățean roman care-și păstra dreptul de cetățenie și averea sau a unui străin. Era un exil mai ușor în epoca republicană
  Șerbu Eduardhas quoted6 months ago
  La Roma, poetul trăia o perioadă de strălucire și de succes, în mijlocul unei societăți pe care o reflectă mai ales în opera de tinerețe. Dar fericirea sa este tulburată de un eveniment neașteptat, petrecut în anul 8 p.Chr
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)