Янка Купала

Бандароўна

  b3062194687has quotedlast year
  Аб ёй людзі гаварылі,
  Як аб нейкім цудзе.

  Як маліны, яе губкі,
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Задымелі у пажарах
  Панскія сялібы,
  Палілася кроў ракою
  На лугі, на скібы.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Бандарэнка сходы кліча,
  Ўсім аб крыўдзе кажа;
  Войска сільнае збірае,
  Роўна сіле ўражай
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Загадаў іграць музыкам
  Сумнае ігранне.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Шоўкам кажа абіваці
  Гроб той дзераўляны;

  Шоўку, золата, атласу
  Браці, колькі хваце
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Неспакоен пан Патоцкі
  У сваёй правіне,
  Што ўчыніў такую крыўду
  Ні пра што дзяўчыне;
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Забіралі бацька, маці
  Родную дачушку,
  Неслі ціха, асцярожна
  Сваю мёртву служку.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Палілася кроў чырвона,
  Сэрца абамлела,
  Павалілась на зямельку,
  Як бярозка бела.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Ў лева яе вуха, -
  Стала наша Бандароўна
  І нема, і глуха.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Тут як стрэліў пан Канеўскі
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Чым з табою піць, гуляці,
  Ночкі каратаці, -
  Лепш навекі косці парыць
  У зямельцы-маці!
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Не такую, ясны пане,
  Бачыш прад сабою,
  Што захоча чэсць і славу
  Прадаваць з табою.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Ці навекі косці парыць
  У зямельцы-маці
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Вось пад гэтай сценкай

  І са мною піць, гуляці,
  Ночкі каратаці?
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Ну, што воліш сабе выбраць
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  чакае Бандароўна
  Тут сабе пацехі
  І не верыць панскай ласцы
  І ў панскія ўсмехі.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Наляцела, адшукала
  Дзікая пагоня.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  Уцякала Бандароўна
  Ў поле з цёплай хаты
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  А найгорай к Бандароўне
  Ён прыстаў абрыдна;
  Цалаваць, абняці хоча,
  Ажно глянуць стыдна.
  Екатерина Фёдороваhas quoted4 years ago
  К таму часу ў Берастэчка
  К дружыне казачай
  Прыблукаўся пан Патоцкі
  З хеўраю лядачай.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)