Yeniden İnsan İnsana, Doğan Cüceloğlu
tr
Doğan Cüceloğlu

Yeniden İnsan İnsana

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Bedenin duruşunun nasıl bir mesaj oluşturduğunu anlamak

için, aşağıdaki ufak deneyi yapın:
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
SÖZÜN KISASI

Bu bölümde beş temel iletişim varsayımı incelendi. Bunlar:

1. Aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan kişilerin iletişim

kuramamaları olanaksızdır.

2. Her iletişim faaliyetinin bir içerik bir de ilişki olmak üzere iki

düzeyi vardır; ilişki düzeyi içerik düzeyine anlam veren çerçeveyi

oluşturur ve bu nedenle daha üst aşamadadır.

3. Mesaj dizisini yapılaştırma biçimleri, iletişim ilişkilerini belirleyen

önemli faktörlerden biridir.

4. Sözlü iletişim akıl ve mantığı, sözsüz iletişim ise duygu ve ilişkileri

en etkili ifade etme aracıdır.

5. Tüm iletişim etkileşimleri, benzerlik ya da farklılığa dayanarak,

ya eşit ya da eşit olmayan ilişkiler içinde yer alır.
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Aşağıdaki alıştırmayı yaparak biriyle aranızdaki mesafenin

sizi nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Bir insana dünyanın

en dayanılmaz işkencesini yapmak isterseniz, onu 'umursamama'nın baskın

olduğu sosyal bir ortama koyun,-- önerisinde bulunurlar
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Kısaca söylenirse, zihnin mesajı sözle, gönlün mesajı sözsüz

ifade edilir
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Her iletişim faaliyetinin, bir içerik ve bir de ilişki olmak üzere iki düzeyi

vardır; ilişki düzeyi, içerik düzeyine anlam veren çerçeveyi otuşturur ve bu

nedenle daha üst aşamadadır
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Sen okula gidecek misin?

(2) Siz okula gidecek misiniz?

(3) Okula gitmeyi düşünüyor musunuz?

cümleleri aynı içeriği, fakat farklı ilişkileri ifade eder. Birinci cümlede,

konuşanın kendini diğer kimseyle ya eşit, ya da ondan daha güçlü

gördüğünü anlarsınız. İkinci cümlede konuşanın diğerine eşit ama

resmi bir ilişki içinde, ya da ondan daha güçsüz olduğunu düşünebilirsiniz
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Toplumumuz, --iletişim kazaları-- sonucu --yaralanan--; --sakatlanan--

ve --ölenler--le dolu bir toplumdur. Yukarıda sözünü ettiğimiz

çift iletişim konusunda bilinçlenmezse, --yaralananlar-- listesine eklenir,

zamanla ya iletişim konusunda bilinçlenerek --yaralarını-- tedavi

ederler, ya da --umut yok, ölüme mahkum-- grubuna girerler.

Şimdiye kadar söylenenler bir cümleyle özetlenirse, aynı sosyal ortam

içinde yer alan kişiler, birbiriyle sürekli iletişim içindedir; bu kişilerin

iletişim kuramamaları olanaksızdır.
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
Evlilik

ilişkisi içinde her bir eşin davranışı, diğeri için mutlaka bir mesaj

niteliği taşır; bu nedenle, mesajı veren kişi, mesajın sorumluluğunun

bilincinde olmalıdır. Aksi halde, daha önce sözü edilen --iletişim kazaları--

ortaya çıkar
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
ifade ederler. Bu nedenle, hareket etmek ya da bir şey söylemek

kadar, hareket etmemek ya da susmak da bir davranıştır ve anlamlı

bir mesaj oluşturur. Bu tür gözlemlerden sonra, vardıkları sonucu

bir varsayım olarak şöyle ifade ederler: Aynı sosyal ortamda birbirlerini

algılayan kişilerin iletişim kuramamaları olanaksızdır
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
hiçbir şey yapmama--nın dahi, davranış olduğunu
nigarpenali
nigarpenalihas quoted6 months ago
sayısı azaldıkça toplumumuz daha sağlıklı olur.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)